Kingo Android ROOT 1.5

Kingo Android ROOT 1.5

Kingosoft Technology Ltd. – 22,7MB – Freeware – Windows
Simple and fast one key root cell phone, mobile access to root privileges, manage mobile phones, streamline the system.

Tổng quan

Kingo Android ROOT là một Freeware phần mềm trong danh mục Khai triển được phát triển bởi Kingosoft Technology Ltd..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 126 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Kingo Android ROOT là 1.5, phát hành vào ngày 14/03/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 05/10/2013. Phiên bản phổ biến nhất là 1.1.8.1835, được sử dụng bởi 50 % trong tất cả các cài đặt.

Kingo Android ROOT đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 22,7MB.

Kingo Android ROOT Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Kingo Android ROOT!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 126 UpdateStar có Kingo Android ROOT cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.

Nhãn

Bản tin hiện tại